Husregler 2014

April 2014

Husregler for Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen

Svebølle Aktivitetscenter, Åvangens lokaler udlånes (se kalenderbog) til foreninger, faste grupper og frivillige, som arrangerer fælles møder, undervisning, underholdning og aktiviteter for borgere i kommunen. Udefrakommende nye grupper/foreninger og brugere skal henvende sig til bestyrelsen om tid og dato, da enkeltstående arrangementer kun kan afholdes i tidsrum, hvor faste grupper ikke benytter huset.

Da lokalerne til enhver tid gerne skulle være indbydende at komme i, bedes nedenstående anvisninger overholdt:

 Bestilling af lokale til enkelte dage eller en hel sæson, sker ved at indskrive sig i kalenderbogen, som ligger på skrivepulten, og i det lokale som skal lånes.

 Ved booking skal foreningens navn og den ansvarliges navn for arrangementet fremgå.

 Rygning er ej tilladt i Svebølle Aktivitescenter, Åvangens lokaler

 Lokaler kan ikke benyttes eller lånes til nogen form til private arrangementer store som små, det gælder alle brugere af Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen, også beboere på Berberrisvej/Centervej. Ligeledes kan intet inventar/udstyr der tilhører Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen lånes til brug uden for husets område.

 Efter benyttelse afleveres lokalet i samme stand som ved modtagelsen.

 Efter brug skal der ryddes op, bordopstilling ifølge planen på skrivepulten, gulvet rengøres/støvsuges, toiletter rengøres, papir kurve tømmes.

 Ved brug af køkkenet skal der vaskes op, sættes på plads, borde, gulve, disk, ovne, komfur og køl/frys skal være rengjorte. Affald skal i affaldscontainer udenfor. Der udarbejdes et særskilt sæt køkkenregler af bestyrelsen. Dette for at sikre hygiejnen i køkkenet.

 Der kan være særlig anvisning på brug og rengøring af kaffe- og opvaskemaskine.

 Rengøringsremedier forefindes i Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen. Kontakt bestyrelsen for anvisning.

 Skulle man være uheldig at ødelægge inventar, herunder glas og porcelæn, eller AV midler, bedes man rette henvendelse til bestyrelsen.

 I øvrigt skal alle rette sig efter bestyrelsens anvisninger.

 Såfremt ovenstående husregler ikke bliver respekteret, vil det kunne medføre at foreningen/gruppen/personen ikke længere vil kunne benytte lokalerne.

Bestyrelsen kan bortvise en forening/gruppe/person efter følgende retningslinjer:

 Først en mundtlig påtale, hvis tingene ikke bliver bragt i orden, så en skriftlig påtale, afleveret mod underskrift for modtagelse. En skriftlig påtale gælder i 12 måneder.

 Hvis den overtrædes, kan bestyrelsen bortvise foreningen/gruppen/personen fra Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen, eller idømmes en bod fastsat af bestyrelsen.

Tyveri og hærværk medfører øjeblikkelig bortvisning af den/de involverede.

Således vedtaget på generalforsamling i Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen, Centervej 13, 4470 Svebølle, Kalundborg Kommune d. 24/4.2014.