GENERALFORSAMLING 2021

Bestyrelsen

Formand: Karsten Ahrens

Mobil: 2042 3292 

Kasserer: Jørgen Flintholm Pedersen

(Støttekort)

Mobil: 40 72 70 37

Mail: jorgenf.pedersen@tdcadsl.dk

Næstformand: Niels Kristiansen
Mobil: 4127 8045
Mail: nielsk@live.dk

Bestyrelsesmedlem: Knud Buhr

Tlf. 2172 2970

Mail: knudbuhr@yahoo.com

Sekretær: Lotte Chorfixsen

Mobil: 4040 3420

Mail: chorfixsen@gmail.com

Suppleant: Kirsten Schrøder

Tlf. 4054 1648

mail: kirsten.schroder1947@g.mail.com

Suppleant:  Connie Djernis

Tlf. 6071 4190

Mail: connie.djernis@gmail.comBillagskontrollanter: 

Tove Jespersen og Tove Wellejus